Многопрофилна
Ветеринарна Клиника

 

Д-р Mирослав Генов

1. Биографични данни

Д-р Mирослав Генов е роден на 03.08.1983 г. в гр.Плевен. Завършва основното си образование през 1998 г. в ОУ Васил Левски в гр.Плевен, а средното си образование през 2002 г. в Техникума по Ветеринарна медицина в гр. Ловеч. През 2008 г. завършва Факултета по Ветеринарна медицина към Лесотехническия университет в гр.София. От 2008 г.-2009 г. Ветеринарна Клиника „Глобалвет“. Oт 2009 г. до 2019 г. е част от екипа на „ЦЕНТРАЛНА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА“, където от януари 2016 г. до 2019 г. е на позиция от главен лекар. От 10.2019 г. заедно с екип от негови колеги осъществяват проекта „МНОГОПРОФИЛНА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА БЪЛГАРИЯ„. Член е на престижната организация The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR).

 

2. Посещения на конгреси и симппозиуми:

 • 2011 г. 2nd FORUM of COMPANION ANIMAL MEDICINE (с акцент в репродуктивните смущения) в Солун Гърция 2016 г. 8 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Canine and Feline Reproduction with XIX EVSSAR Congress, 2016 in Paris France
 • 2017 г. 20th EVSSAR Congress, Vienna, Austria WSAVA Precongress day: Small animal reproduction and beyond - daily problems and trouble shooting. 24/09/2017 University of Copenhagen, Denmark 42nd World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA) and FECAVA 23rd Eurocongress, taking place on 25-28 September, 2017 in Copenhagen, Denmark. The 11 th Edition of the Romanian Small Animal Veterinary Association International Congress SINAIA ROMANIA
 • 2018 г. 21st EVSSAR congress - Venice (Italy) -22nd and 23rd of June 2018
 • 2019 г. 22nd EVSSAR Congress: Berlin (Germany), 28-29 June 2019
 

3. WORKSHOPS and COURSE

 • 2016 г. VAGINAL ENDOSCOPY - TCI (TRANS-CERVICAL INSEMINATION) IN THE BITCH - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France ULTRASONOGRAPHY OF THE GENITAL TRACT IN DOGS AND CATS -École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France DOG SEMEN FREEZING - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France THE USE OF CASA (COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS) AND FLOW CYTOMETER TO ASSESS SEMEN QUALITY - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France SEMEN COLLECTION IN CATS - École Nationale Vétérinaire d'Alfort - Paris France Endoscopic Approach to GE, Ear Canal, Air Ways and Urogenital Tract in Small Animals Central Vet Clinic - Dr Alexander Chernov Vet Endo School Russia
 • 2017 г. Workshop Cat Pregnancy - Prof. S.Schäfer-Somi Vienna, Austria EVSSAR Course: Reproduction in companion animals Part I, 2017 "Physiology and pathology in females and artificial insemination" Wroclaw, Poland (Course master Professor Wojciech Niżański DVM PhD, Poland) СЕРТИФИКАТ - „Основни in vitro методи в репродуктивната биология” - доц. Стефанов ИБИР БАН
 • 2018 г. CERTIFICATE - BIOTECHNOLOGIES IN DOGS REPRODUCTION (dog semen chilling, freezing, banking and artificial insemination ) Doc.Dr. Jakov Sengaut DVM ,Ph.D Vilnius,Lithuania Τhe 2nd EVSSAR course "Small Animal Reproduction II", Hanover, Germany, 1-5 October 2018 (Course master Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR, Germany )

4. Професионално развитие и интереси

     Докторант към „Института по Биология и Имунология на Репродукцията академик Кирил Братанов“ към БАН.
     Участва на всички семинари и форуми в страната с акцент в репродукция и репродуктивни смущения, като на част от семинарите има изнесени интересни клинични случаи.
     Има публикации в български и чуждестранни издания в областта на репродукцията (най-много върху промените в криотолерантността на сперматозоидите при кучета с доброкачествена простатна хиперплазия).
През 2018 г. печели Research Grants,към European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), на тема - Characterization of seminal plasma proteins associated with benign prostatic hyperplasia in dogs.
Водещ на workshop по репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката, който се провежда всяка година.
Заедно с екипа на Проф. Мария Иванова от ИБИР към БАН България замразяват успешно сперма от кучета и прилагат съвременни биотехнологии в репродукцията на кучето и котката.
Комуникира често с водещи специалисти в областта на Репродукцията и Репродуктивните смущения като :

 • Professor Wojciech Niżański DVM PhD, Poland
 • Professor Alain Fontbonne DVM PhD Dipl. ECAR, France
 • Dr. Michela Beccaglia DVM PhD Dipl. ECAR, Italy
 • Dr. Andrea Münnich DVM PhD Dipl. ECAR, Germany
 • Dr. George Mantziaras DVM PhD ECAR Resident, Greece
 • Dr. Xavier Levy DVM PhD Dipl. ECAR, France
 • Dr. Sebastian Artl DVM PhD Dipl. ECAR, Germany
 • Dr. Helen Övregaard DVM, Norway
 • Dr. Catherine Lefévre DVM Dipl. ECAR, Belgium
 • Professor Sabine Schäfer-Somi DVM Dipl. ECAR, Austria
 • Associate professor R. Hagman DVM PhD ECAR Resident, Sweden
 • Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR, Germany
5. Професионална насоченост

 • Акушерство, Гинекология и Андрология (и по-специално безплодие и асистирана репродукция при кучето и котката, замразяване и съхранение на сперма, ендоскопско осеменяване със замразен материал при кучето, патология на бременността и следродилен период),
 • Неонатология и Педиатрия
 • Коремна хирургия
 • АГ - хирургия
 • Ехография и Ендоскопия

Семейно положение: 
Има щастливо семейство и три деца

Хоби: Пчеларство (биология и болести по пчелите)

Защо харесвам професията си? Защото обичам животните, а възможността да им помагам и да ги лекувам, е голямо предизвикателство и ми доставя истинско удоволствие.

Любима мисъл: Започни да правиш това, което най-много желаеш, още сега!

E-mail: miroslavgenov@abv.bgПоверителност/Бисквитки

© 2020 Многопрофилна Ветеринарна клиника. All Rights Reserved. Design by IM