Многопрофилна
Ветеринарна Клиника

 

Д-р Кирил Георгиев

1. Биографични данни

Д-р Кирил Георгиев е роден на 07.05.1986г. в град Ямбол.


2. Специализации/семинари/лекции:

  • Завършва Ветеринарна медицина в Лесотехническия Университет през 2011г.
  • Работил е като хирург-ортопед във ветеринарни клиники Зооцентър и НОВА.
  • Удостоверение за работа с йонизиращи лъчения от НЦРРЗ-София.
  • Член на GRSK(Германска асоциация за генетично-скелетни заболявания по дребните животни)
  • Член на БАВОТ( Българската асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология).
  • 2011 - WSAVACE Ophtahalmology Prof.Peter Bedford
  • 2012 - VVC Forum Certificate
  • 2012 - 12th BASAV Congress
  • 2012 - Workshop on Orthopedic Surgery in Small Animal Practice Dr.Gunther Wanivenhaus, Austria
  • 2012 - Уоркшоп Оперативни техники при някои травматични състояния на тазобедрената става + Инхалационна анестезия д-р С.Христов /д-р И.Папазов)
  • 2013 - Уоркшоп Оперативно лечение на фрактури (Д-р С.Христов)
  • 2013 - BAVOT Orthopedic Seminar Dr.Massimo Petazzoni DVM
  • 2013 - BAVOT Autumn Meeting Dr Zoltan Dioszegi / Prof Hasan Bilgili
  • 2014 - BAVOT Autumn Meeting Dr Thomas Schwarzmann DVM
  • 2015 - BAVOT Fracture Treatment Seminar Dr.Prof. Bruno Peirone
  • 2016 - Workshop Basic techniques in small animal spinal surgery ( Dr. B.Hettlich )
  • 2016 - Small animal arthroscopy- Wetlab ( Dr.Milan Matko)
  • 2016 - Ролята на биохимията и хематологията във ветеринарната практика IDEXX Laboratories
  • 2016 - BAVOT Autumn Meeting Dr.Guenter Schwarz
  • 2017 - Certificate for Hip Dysplasia ( prof.DVM S.Ohlerth GRSK)
  • 2017 - 6th BAVOT Annual Congress Dr.Lucca Vezzoni / Dr.Silvia Boiocchi
  • 2018 - BAVOT Neurologic Seminar Dr.Orit Shai DECVN
  • 2018 - BAVOT Autumn Meeting Dr.Mike Farrell / Dr.Ignacio Calvo
  • 2019 - 2nd Symposium INTRAUMA Turin, Italy
  • 2019 - Корективни остиотомии при пателарна луксация-практичен курс ( д-р С.Христов/д-р В.Златинов)
  • 2019 - TPLO workshop ( Dr.S.Hristov)
  • 2019 - Workshop Canine Elbow Dysplasia ( prof.DVM S.Ohlerth GRSK)
  • 2021 - International Course Arthroscopy – артроскопия на лакътна, раменна и колянна става; Кремона, Италия
   
  3. Професионална насоченост

  Ортопедия, хирургия, анестезиология, рентгенография, генетично-скелетни заболявания по дребните животни.


  Свободното си време обича да прекарва със семейството си, също така обича да пътува и спортува.


  Езици: Владее английски език.Поверителност/Бисквитки

© 2020 Многопрофилна Ветеринарна клиника. All Rights Reserved. Design by IM