Многопрофилна
Ветеринарна Клиника

 

Д-р Добромир Митев

1. Биографични данни

Д-р Добромир Митев e родена на 13.09.1976 г. в град Ямбол.

2. Специализации / Семинари / Лекции:

 • Дата 14-21 Юли  2019
Обучаващата институция   Vet Education Australia
Основни предмети   Annual veterinary conference - болести при дребните животни

 
 • Дата 20-25,10,2019
Обучаващата институция   Vet Education Australia
Основни предмети  Veterinary Neurology Symposium

 
 • Дата М. Юни  2019
Обучаващата институция   Vet Education Australia
Основни предмети  Sepsis - management of severe systemic illness in small animal practice.

 
 • Дата October 4-6, 2018, Zagreb, Croatia,
Обучаващата институция   EERVC
Основни предмети  Болести по дребните животни

 
 • Дата 08-09.09.2018г.
Обучаващата институция   БАВК
Основни предмети  Heart Failure. - Dr Mark Rishniw (USA), DVM PhD, Dip ECVIM-CA & ACVIM (Cardiology)

 
 • Дата 04-05.11.2017г
Обучаващата институция   БАВК
Основни предмети  Feline Cardiology Luca Ferasin, DVM PhD , Dip ECVIM-CA (Cardiology)

 
 • Дата 29-30.10.2016г.
Обучаващата институция   БАВК
Основни предмети  Дирофилариоза  и Пулмонална Хипертензия

 
 • Дата 4-6,11,2016
Обучаващата институция   AMVAC/ RoSAVA
Основни предмети  Echocardiography  June BOON DCVIM ( Cardiology)

 
 • Дата 06-08.10.2016г.
Обучаващата институция   EERVC – Belgrade, Serbia
Основни предмети  Болести по дребните животни

 
 • Дата 26-27.09.2015
Обучаващата институция   БАВК
Основни предмети  Вродени сърдечни патологии  Dan Ohad, DVM PhD, Diplomate ACVIM, ECVIM-CA (Cardiology)

 
 • Дата Април – Юни 2015 /2016
Обучаващата институция   VIN ( Veterinary Information Network
Основни предмети  Kлинична онкология  част 1/2

 
 • Дата Декември 2012г.
Обучаващата институция   Централна Ветеринарна Клиника.
Основни предмети  Ехография - курс основно ниви и ниво за напреднали

 
 • Дата Юли 2011г.
Обучаващата институция   VSPN ( veterinary support personal network)
Основни предмети  Грижи и мониториране на тежко и критично болни пациенти.

 
 • Дата Май 2010
Обучаващата институция   VSPN ( veterinary support personal network)
Основни предмети  Трансфузионна медицина

 
 • Дата 2009-2010
Обучаващата институция   Abbot Animal Health CE
Основни предмети  Флуидна терапия, , анестезиология, диагностика и мониториране на пациенти със захарен диабет.

 
 • Дата Април 2001г.
Обучаващата институция   Ветеринарно медицински факултет към Тракийски университет
Основни предмети  Ветеринарна медицина.
Придобита квалификация   Ветеринарен лекар.  Магистър по ветеринарна медицина.

3. Професионален опит


 • Период           30.07.2015  - 14.08.2020
Име и адрес   Ветеринарна клиника „НОВА“  гр. София ж-к Младост 4 ул,406
Заемана длъжност    Ветеринарен лекар интернист
Основни дейности и отговорности 
-Общи профилактична дейности.
-Общи диагностично -терапевтична дейности
-Специализирани кардиологични консултации, диагностика и лечение
-Специализирани онкологични консултации, изготвяне на диагностично- терапевтичен план.
-Прилагане на конвенционална химиотерапия, консултиране на стопаните и мониториране на пациентите.
-Анестезия и мониторинг на критично болни пациенти.
-Интродукция на неизползвани от практиката, но утвърдени диагностични и терапевтични процедури

 • Период           10.01.2012 – 01.07.2015

Име и адрес   Ветеринарна клиника „АмиВет“
гр София 1618 ж-к Манастирски ливади изток ул. 419 29А
Заемана длъжност    Ветеринарен лекар дребни животни.
Основни дейности и отговорности         
-Преглед на новодошли или хоспитализирани пациенти, назначаване и/или извършване на диагностични, терапевтични и профилактични процедури. -Образна диагностика –рентгенография, коремна ехография
-Клинично-лабораторна диагностика.
-Основна цитологичнa диагностика.
-Изготвяне на индивидуални терапевтични планове на пациенти с хронични и онкологични заболявания.

 • Период           01.08.2010 – 10.07.2011

Име и адрес   Animal Medical Center of Seattle 14810 15th Ave NE,  Shoreline, WA 98155  Съединени щати.
Заемана длъжност    Ветеринарен техник и координатор на техническият персонал.

Основни дейности и отговорности         
  Извършване на дейности до границите на позволеното спрямо изискванията за ветеринарни техници на щата Вашингтон. Това включва, но не се ограничава до:
-Активна грижа за хоспитализирани пациенти.
-Активна грижа за критични пациенти и/или такива на вентилаторна терапия
-Извършване на лабораторна дейност
-Оказване пълно съдействие на дежурният ветеринарен лекар за диагностични и терапевтични процедури.
-Извършване на анестезиологични процедури.

Координационна дейност:
Координиране дейността на целият помощен персонал. Участие в процеса на селекция и интервюиране на кандидатите за работа.  Контрол върху процеса на работа и възможностите за повишаване квалификацията на персонала. Участвах активно в процесите на дискусии с цел разрешаване на конфликти между представители на персонала.

 • Период           01,06,2008 – 31,07,2010

Име и адрес   Seattle Veterinary Specialists - 11814 115th Ave NE, Kirkland, WA 98034, Съединени щати.
Заемана длъжност    Ветеринарен техник
Основни дейности и отговорности     
      Активна грижа за пациенти в отделението за интензивни грижи, които включват, но не се лимитират до:
Извършване на първична оценка на новодошли пациенти. Стриктно следване и извършване на назначените  мониториращи терапевтични и диагностични процедури. Детайлно документиране на извършените процедури и комуникациите с клиенти. Извършване на широк диапазон от лабораторна дейност. Подготовка на пациенти и прилагане на химиотерапевтични процедури. Редовно участие в процедури по реанимация на критични пациенти.
Активно участие в процесите на вътре-болнично обучение и семинари, също така и на дискусии от характера на ежемесечни научни публикации и конкретни случаи от практиката с неблагоприятен изход (M&M rounds

Езици
-Майчин език Български
-Втори език 
   Английски Много добро ползване на английски език във формален и не формален стил.
Лични умения и интереси.
Основните умения които притежавам са: добри комуникативни способност с клиенти и колеги. Редовно следене за новостите във света на ветеринарната медицина. Желанието ми за прилагане на отлични грижи за пациентите. Oтадденост  към професията и лоялност към компанията работодател. Професионалните ми интереси са както следва, но не се лимитират до, превантивна и комуникативна медицина, трансфузиционна медицина (получаване, консервиране и използване на кръвни продукти) клинична патология, ветеринарна клинична онкология и контрол върху болката.


Защо харесвам професията си: Искам да предложа максимално добра грижа за пациентите и отлично отношение към техните стопани.


Поверителност/Бисквитки

© 2020 Многопрофилна Ветеринарна клиника. All Rights Reserved. Design by IM