Многопрофилна
Ветеринарна Клиника

 

Д-р Десислава-Бръзицова

1. Биографични данни

Д-р Десислава Бръзицова е родена на 01.05.1988 година в град София

2. Специализации / Семинари / Лекции:

 • През 2014 година завършва ветеринарна медицина във ФВМ към Лесотехнически университет, гр. София
 • Доктор Десислава Бръзицова започва своето професионално развитие през 2014 г. като ветеринарен лекар в „ЦЕНТРАЛНА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА“, където практикува през следващите 7 години. С течение на времето професионалният ѝ фокус се насочва в областите: мекотъканна хирургия, ортопедия, неврология, спешната медицина и мениджмънт на критични пациенти. Благодарение на натовареността в клиниката, доктор Бръзицова успява да натрупа солиден опит и познания във воденето на усложнени случаи в тези сфери. Работи в тясно сътрудничество с професионалисти, като главния ортопед на клиниката д-р Васил Василев (основен ментор по време на професионалното ѝ израстване), Аглика Йорданова и Владислав Златинов. През 2018 година, получава покана за презентация на клиничен случай на Световния Ветеринарен Ортопедичен Конгрес ЕSVOT, провеждащ се в Барселона. Там има възможността да дискутира работата си с най-изявените специалисти в областта на ортопедията и травматологията, както и да представи част от дейността на клиниката пред широката аудитория.
 • През месец март 2021 година постъпва на ново работно място - в проект с кауза. Присъединявайки се към екипа на НПО "ANIMAL RESCUE SOFIA", работи в продължение на една година като главен лекар, хирург и управител на клиника "ФРАНЦИСКА", която обслужва предимно пострадали бездомни животни. Новата ѝ среда и позиции я срещат с множество интересни и предизвикателни случаи и ситуации.
 • От октомври 2022 година д-р Десислава Бръзицова става част от екипа на "МНОГОПРОФИЛНА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА". Благодарение на добре развитата база и колектив, продължава своето професионално развитие в областта на мекотъканната хирургия, ортопедията и неврохирургията.

3. Професионален опит:

 • 2013.03 - Small Animal Gastroenterology Seminar. With Professor Mike D. Willard
 • 2014.11 - BAVOT Autumn Meeting with Dr. Thomas Schwarzmann, DVM Sofia – Bulgaria (Външна костна фиксация и лечение на скъсаната предна коленна връзка)
 • 2015.11 - BAVOT Autumn Meeting, Fracture Treatment Seminar, Dr. Prof.Bruno Peirone, Sofia - Bulgaria (Лечение на прости и сложни фрактури - практическо обучение при използване на системата Fixin)
 • 2016.11 - BAVOT Autumn Meeting, Seminar Dr.Guenter Schwarz, Sofia – Bulgaria (Използване на външен фиксатор при лечението на фрактури)
 • 2016.06 - XVI BASAV Congress - Varna, Bulgaria
 • 2017.11 - 6th BAVOT Orthopaedy and Traumatology Seminar Annual Congress, participated at Joint Disease Seminar, Dr. Lucca Vezzoni, Dr.Silvia Boiocchi - Bulgaria “Protocols for diagnosing HD, ED “"Treatment of juvenile HD -symphysiodesis and DPO" "My approach to juvenile ED (FCP, OCD, UAP)” Тreatment of ED in adult dogs (PAUL vs conservative treatment) “Total and partial knee replacement for advanced OA of stifle” "My approach to cranial cruciate disease - TPLO vs the others.." “Two approaches for shoulder OCD (Arthroscopy and mini-arthrotomy)” Other surgeries around the knee- femoral OCD (osteochondral autograft) (Протоколи за работа при лакътна и тазобедрена дисплазия. Подход за терапия при ранна диагностика на лакътна дисплазия. Лечение на лакътна дисплазия при възрастни пациенти. Пълно или частично колянно ендопротезиране. Подходи за лечение на скъсана предна колянна връзка - ТПЛО спрямо други техники. Достъпи до раменна става при остеохондроза)
 • 2018.05 - BAVOT Neurologic seminar, Dr. Orit Chai DECVN - Sofia, Bulgaria ‘How to make the correct localisation in the nervous system’’ ‘Central nervous system Vs neuromuscular disorders.” Practical approach to myelography: How to perform and what does it mean” Cerebrospinal fluid examination, what does it tell us ” Локализация на лезията при неврологичните пациенти, Централна нервна система срещу невромускулни смущения, практично приложение на миелография и как правилно да се използва, Изследване на цереброспинална течност”
 • 2018.11 - BAVOT Autumn Meeting, Dr. Mike Farell, Dr. Ignacio Calvo - Sofia, Bulgaria main topics: Diagnostic tips in small animal orthopaedics. Fracture repair tips. How to avoid revision surgeries. What if it is not cruciate ligament disease or elbow OA in a geriatric patient? Locking plate technology...the revolution? Cemented vs non cemented THR.... learning from my mistakes ("Тips and tricks" в ортопедията, как да намалим ревизионните операции. Каква е причината ако не е предна кръстна връзка или остеоартрит на лакътя при възрастните пациенти? Заключващите импланти .... са ли те революционният напредък в ортопедията? Кой вид ендопротезиране на тазобедрената става е най-добър?)
 • 2018 - Workshop Principles in Small Animal Fracture Management. With Svetoslav Hristov, i n Central Vet Clinic, Sofia.
 • 2018.09 - 5th World Veterinary Orthopaedic Congress ESVOT - VOS, 19th ESVOT CONGRESS, which will be held on 12 - 15 September 2018 Participation and poster presentation.
 • 2019.06 - BAVOT, Ортопедичен семинар в памет на д-р Васил Василев, SOFIA (участие и презентация на клиничен случай)
 • 2019.09 - AOVET Course - Principles in Small Animal Fracture Management in Budapest.
 • 2019.06 - Participated in FECAVA Workshop, Reconstructions of the neck& thorah; closing large holes; Salivary and trhyroid gland surgery, Dr. Gert Ter Haar - Varna, Bulgaria (Реконструктивни техники в областта на шията и гръден кош. Затваряне на големи дефекти. Хирургия на щитовидна и слюнчена жлеза - практично обучение)
 • 2019.07 - BAVOT Orthopaedy Seminar - Sofia, Bulgaria (Образна диагностика в ортопедията - Как да извлечем най-доброто? Пред и следоперативна преценка на ортопедичния пациент. Диагностика и оценка на неювенилна тазобедрена дисплазия. Структура на неврологичния преглед. Скъсване на краниалния кръстосан лигамент на колянната става - знаем ли достатъчно? Мерки срещу постоперативни инфекции и мултирезистентност.
 • 2022
  BAVOT - Модул 1/ част 2 - Пракрически курс Остеосинтези с външна костна фиксация
  BAVOT - Модул 1/ част 3 - Пракрически курс Остеосинтези с плаки
  BAVOT - Модул 1/ част 4 - Пракрически курс Сложни фрактури и усложнения
 • 2022.7 - Ветеринарна ехография: Двудневен интензивен практически курс. Лектори и инструктори: д-р Димитрис Ферлемис, Гърция. Лилия Михайлова и Стоян Николов, България.
Хобита:
 • Извън работата Десислава Бръзицова прекарва времето си, практикувайки няколко любими спорта сред природата, в компанията на приятели.
 • През топлите месеци - планинско колоездене (XC и enduro), скално катерене, високопланински преходи, а зимата - фриирайд със сноуборд, ски туринг.
 • Обича да чете разнообразна литература.
Защо обичам професията си?
Защото е предизвикателна и разнообразна. Смятам, че човек трябва да се занимава с неща, които предизвикват вълнение в него, за да върви пълноценно работният процес. Е, това е моето нещо. За мен е интригуващо да доведеш до положителен развой всеки заплетен клиничен случай и да си част от позитивната промяна в живота на пациентите. Невинаги се получава лесно, но това е част от играта.


Поверителност/Бисквитки

© 2020 Многопрофилна Ветеринарна клиника. All Rights Reserved. Design by IM