Многопрофилна
Ветеринарна Клиника

 

Стационарни грижи

Често пъти състоянието на нашите пациенти изисква 24ч терапия и грижи в болнични условия.
 В Многопрофилна Ветеринарна Клиника България има изграден голям  блок за стационарни грижи и терапия , с 24часа наблюдение от квалифициран персонал и всичката нужна апаратура за контролирана инфузия чрез инфузионни помпи на венозни течности и медикаменти, мониторинг на критични пациенти.
Стационарът е просторен с обособени  отделни зони , изградена е мощна система за вентилация и  има достъп на естествена светлина, важно за животните и клиничните ни асистенти, полагащи грижа за тях.
За големите ни пациенти има обособени просторни  боксове, комфортни за тях и удобни за извършване на манипулации от лекари и клинични асистенти.
Има условия за прием на пациенти за естествено раждане и проследяване от лекар и при нужда асистирано раждане.
 
Има изграден и отделен сектор Инфекциозен стационар за животни болни от инфекциозни заболявания, който има отделна вентилация и отделен санитарен възел.  Терапията на инфекциозните пациенти в болнични условия често пъти е решаваща за тях, тъй като
състоянието им е критично, много динамично и променящо се много пъти в рамките на един ден, което определя нуждата от постоянно наблюдение и най- адекватната терапия. Венозното приложение на лекарства и венозното вливане на течности  са изключително важни в корекцията на дисбалансите, настъпили в организма, в следствие заболяването.
Ако вашето животно се лекува в стационара на болницата, Вие можете да получите информация за състоянието му по телефона или да дойдете за свиждане на място всеки ден след 13 ч до 18 ч.
Благодарение на всеотдайните грижи на клиничните асистенти и лекарите ни вашите животни не само ще бъдат лекувани,но ще получат и топлина и грижа, които Вие бихте има дали у дома.


Поверителност/Бисквитки

© 2020 Многопрофилна Ветеринарна клиника. All Rights Reserved. Design by IM